Звіт про спостереження і рекомендації на підтримку розробки плану дій робочої групи з реформування та подальшого розвитку системи надання соціальних послуг для вразливих категорій населення Киргизької Республіки (2009)

Цей звіт описує результати діагностичної роботи та попередні висновки, розроблені в підтримку Спеціальної робочої групи, що була створена у 2008 році під керівництвом Міністерства праці та соціального розвитку Киргизької Республіки з метою децентралізації та деінституціоналізації соціальних послуг в країні.

Основна частина звіту присвячена опису ключових законодавчих та інституційних перешкод для ефективного надання соціальних послуг в Киргизстані, а також пропонує постановку основних задач для усунення цих перешкод. В додатку до звіту також наводиться пропонований проект Плану дій для Робочої групи, з думками щодо можливої пріоритетності окремих етапів цього плану (найбільш термінових і найбільш стратегічних).

Окрему увагу у звіті приділено проблемі гомогенності і неефективності діючого меню соціальних послуг, слабкості систем контролю якості послуг та введенню відповідних стандартів, надмірній децентралізації послуг при значній географічній дисперсії соціальної вразливості в Киргизстані, гострим вертикальним і горизонтальним розривам у фінансуванні послуг, включно з нерівністю доступу до них в розрізі окремих територій країни, неефективності міжбюджетного вирівнювання, та специфічним інституційним завадам на шляху реформ.

 

 

Документи по темі