Підтримка внутрішньоурядового діагностичного аналізу соціальної політики для втілення програми соціальної модернізації Республіки Казахстан [Жов 2012 - Тра 2013]

Світовий Банк Казахстан

Мета проекту

Підтримка уряду Республіки Казахстан у запровадженні Програми соціальної модернізації, шляхом фасилітації діагностичної самооцінки проблем державного управління в основних соціальних секторах (охорона здоров”я, освіта, соціальний захист та соціальне забезпечення)

Обсяг робіт

Починаючи з липня 2012 року, уряд Казахстану розпочав запровадження нової амбіційної програми, проголошеної Президентом Назарбаєвим в його промові “Соціальна модернізація Казахстану: двадцять кроків назустріч суспільству всезагальної праці”. Для втілення цієї програми, уряд запланував широкомасштабне доказове діагностичне дослідження основних проблем та слабкостей в державному управлінні основними соціальними секторами (освітою, охороною здоров”я, соціальним захистом).
Провести таке дослідження та використати його результати для розробки плану реформ уряду Казахстану активно допомогає Світовий Банк. Зокрема, Світовий Банк надав урядовим партнерам рекомендації щодо іновативної методології для дослідження, що базується на самооцінці проблем самими урядовцями. Експерти FISCO допомогали проводити це дослідження-самооцінку і верифікувати його знахідки.
- Наші фахівці брали участь у розробці концепції дослідження, зокрема опитувальника для самооцінки, індикаторів, критеріїв та системи оцінювання. Ми також брали участь у презентації цього підходу уряду і консультаціях щодо можливостей і обмежень в його застосуванні в контексті цієї країни.
- Після початку самооцінки, наша команда працювала безпосереднього з урядовцями для того, щоб переконатись у достовірності наданих матеріалів і оцінок. Ми провели низку глибинних інтерв”ю з представниками робочих груп, створених в ході цієї ініціативи при міністерстві охорони здоров”я, міністерстві праці та соціального захисту, та міністерстві освіти для обговорення результатів самооцінки та аналізу матеріалів, наданих урядовцями на підтвердження обраних ними оцінок. Ця робота включала спільний аналіз законодавства, статистичних даних, прикладів інституційних правил та процедур. На основі цих консультацій та заочного аналізу матеріалів, ми допомогли сформулювати проект аудиту результатів у вигляді спеціального звіту для кожного із секторів.
- В процесі консультацій з урядом, однією з ключових задач була допомога урядовцям в опануванні нових підходів до аналізу державного управління. Ми надавали роз”яснення та технічну підтримку щодо основних діагностичних інструментів, які було використано в дослідженні. Цей акцент на паралельному посиленню технічних навичок самого уряду сприяв підвищенню якості дослідження, але також створював підгрунтя для самостійного повторення урядом схожих досліджень в майбутньому або для інших секторів.

Деякі продукти проекту