Використання спеціальних фондів в Україні (2001)

Останніми роками бюджетна система України постійно вдосконалюється. Поділ бюджетних коштів на загальний і спеціальний фонди - головна інновація бюджету 2000 року. Він зберігся й у бюджеті-2001 та в проекті бюджету 2002 року. Новий Бюджетний кодекс дозволяє проводити такий розподіл бюджетів і у майбутньому. Проте стаття 33 Бюджетного кодексу передбачає, що “ … Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період” повинен містити “пропозиції Кабінету Міністрів України щодо обґрунтування необхідності поділу бюджету на загальний та спеціальний фонди ... “ Ця вимога віддзеркалює занепокоєння з приводу стрімкого зростання відносного обсягу спеціальних фондів у бюджеті в цілому. Кількість джерел доходів, які повністю або частково потрапляють у спеціальний фонд зросла з чотирнадцяти в бюджеті 2000 року до тридцяти трьох у бюджеті на 2001 рік. Кількість статей видатків, які фінансуються спеціальним фондом, зросла з чотирнадцяти до двадцяти семи, відповідно у бюджетах 2000 і 2001 років. У 2001 р. спеціальні фонди становлять приблизно 22,5 відсотка усіх доходів.

Кількість запропонованих спеціальних фондів у проекті бюджету 2002 року зростає ще більше і сягає тридцяти одного, якщо не брати до уваги сім галузевих кредитних програм, що також увійшли в бюджетну категорію спеціальних фондів. Оскільки проект бюджету на 2002 рік не дає обґрунтування передбачених у ньому груп спеціальних фондів, у цій статті автори піднімають декілька питань, на які намагаються дати відповіді. Що таке спеціальний фонд і яке його призначення? На основі яких критеріїв можна провести межу між бажаними і небажаними спеціальними фондами? Які країни світу використовують спеціальні фонди або інші подібні структури в ході звичайного бюджетного процесу? Як можна розумно обґрунтувати слушність включення спеціальних фондів до бюджету на 2002 рік?

Автори: Віктор Чепенко, Вейн Серск

 

 

Документи по темі