Вплив кризи на місцеве самоврядування: Аналіз ситуації в Україні, наданий для проведення міжнародного дослідження (2009)

ФІСКО Інформ виступає у ролі національного спостерігача в міжнародному порівняльному дослідженні впливу економічної кризи на місцеве самоврядування в Східній і Центральній Європі. Дослідження проводиться за сприяння Ініціативи Місцевого Самоврядування (LGI), у співпраці з Радою Європи (Council of Europe).
Опублікований матеріал витримано у форматі відповідей згідно з міжнародним опитувальником, який буде використано для збору та аналізу даних із інших європейських країн фахівцями LGI.
Опитувальник спрямований на аналіз таких ключових питань:

- Фактичний вплив економічної кризи на місцеві бюджети в період з кінця 2008 року і протягом першої половини 2009 року, на основі наявної на цей момент бюджетної статистики центрального рівня та вибірки з кількох місцевих бюджетів.

- Ймовірність розробки та потенційна ефективність різноманітних сценаріїв політики уряду у відповідь на кризу, включно з: заходами для підвищення ефективності управління державними фінансами; заходами для раціоналізації соціальних видатків та концентрації їх на найбідніших категоріях населення; заходами для зменшення видатків пов’язаних з територіально-адміністративною фрагментованістю, наприклад шляхом територіальної консолідації чи підсилення співпраці між місцевими бюджетами; усуненням застарілих стандартів надання публічних послуг та норм витрачання коштів, які є занадто дорогими для подальшого утримання.

- Доступ до можливостей фінансування проектів розвитку, включно з пакетами «фіскального стимулювання» в зв’язку з кризою, а також можливості розширення доступу до потоків структурних фондів.

Автори: Катерина Майнзюк, Юрій Джигир

 

 

Документи по темі