Базовий алгоритм розрахунку щомісячних прогнозних показників доходів бюджету (2012)

Неодмінною частиною бюджету є прогноз його доходів (як податкових, так і неподаткових), на якому базуються рішення про обсяги видатків і очікування щодо рівня бюджетного дефіциту. Після визначення цих загальних параметрів бюджету, його успішне виконання залежить від регулярної оцінки і моніторингу. Однак для такої оцінки необхідно мати низку прогнозних показників виконання на окремі періоди, для яких здійснюється моніторинг. Традиційно, виконання бюджету оцінюється щомісяця, оскільки надійні бюджетні дані тяжко збирати з ще більшою частотою. Відповідно, моніторинг бюджетних надходжень вимагає розробки помісячних прогнозних значень для кожного джерела доходів протягом фіскального року.

Ця аналітична записка описує основні принципи і базовий алгоритм розрахунку щомісячних прогнозних значень доходів бюджету на прикладі доходів від ПДВ в Україні у 2012 р.

Автор: Джон Тісен

 

 

Документи по темі