Результати виконання консолідованого бюджету України за січень - серпень 2011 р. (2011)

Основні акценти:

- Консолідований бюджет у січні-серпні 2011 залишався значно збалансованішим, ніж у відповідному періоді 2011 року, з дефіцитом на рівні 5% від річного плану. При цьому місцеві бюджети було виконано з невеликим профіцитом (в обсязі 3.1 млрд грн.).

- Уряд продовжує утримувати збалансований бюджет шляхом значного реального збільшення доходів. В той час як консолідовані видатки у січні-серпні 2011 р. залишались на рівні попереднього року (зростання з урахуванням інфляції – 0.83%), уряд фінансував їх залученням значного більшого обсягу коштів: сукупні доходи за цей період зросли на 22.8% з урахуванням інфляції, що дозволило утримувати вражаюче низький рівень дефіциту.

- Структура зростаючих доходів свідчить про відчутну переорієнтацію в бік податку на прибуток підприємств і ПДВ. Лише ці два податки в січні-серпні 2011 року було виконано понад розрахунковий прогноз на період (на 27.9% і 5.1%, відповідно). Всі інші податки також зростають у реальному вимірі, але їх надходження відстають від графіку і це відставання зростає. Стрімке розширення частки податку на прибуток підприємств в структурі бюджетних надходжень свідчить подальше звуження ролі оподаткування широкої електоральної бази в фінансуванні консолідованого бюджету країни.

- Реальні консолідовані видатки в січні-серпні 2011 залишились практично на рівні попереднього року (зростання з урахуванням інфляції – 0.8%) і здебільшого відбувались згідно за традиційним сезонним графіком.

- Видатки цього року на соціальний захист продовжують бути значно меншими за обсяги попереднього року (на 11.7% в реальному вимірі), однак це пояснюється масивними пенсійними виплатами в травні-червні 2010 року.

- Програми зі значною часткою капітальних видатків зростають в порівнянні з відповідним періодом 2010 року, коли їх фінансування було вкрай обмеженим. Особливо великим є зростання витрат на житлово-комунальне господарство: 95.6% в порівнянні з січнем-серпнем 2010 року, з урахуванням інфляції.

- Всі видаткові функції зі значною часткою зарплатних витрат (освіта, охорона здоров’я, але також оборона, громадський порядок, безпека та судова влада) фінансувались згідно з традиційним сезонним графіком. В той же час, видатки на Охорону Здоровя і Освіту в цілому залишились практично на рівні попереднього року (реальні зміни становили (-0.53% і +1.2%, відповідно), при тому що фінансування Оборони та Громадського порядку /безпеки/судової влади значно зросло (на 11.6% та 5.8% відповідно).

- Сукупні видатки, делеговані місцевим бюджетам, дещо знизились в січні-серпні 2011 в порівнянні з попереднім роком (на 1.1% в реальному вимірі), і той час як центральні видатки (включно з неконцентрованими програмами що фінансуються цільовими субвенціями з державного бюджету) – дещо зросли (на 0.5% в реальному вимірі).

- Продовжує зростати частка цільових трансфертів в загальній структурі доходів місцевих бюджетів (на відміну від частки безумовних джерел фінансування, таких як трансферт вирівнювання та податок на доходи фізичних осіб). Цей показник збільшився з 26.1% у 2010 році до 31.2% у січні-серпні 2011 року.

 

 

Документи по темі