«Вирок до свободи»: минуле і майбутнє міжбюджетних відносин в Україні (2009)

Успіхи та невдачі фіскальної децентралізації в Україні останніми роками викликають зростаючий дослідницький інтерес вітчизняних та міжнародних спостерігачів. На думку низки робіт – починаючи зі звіту Світового Банку «Україна: вдосконалення міжбюджетних стосунків та стратегії державних видатків в сфері охорони здоров’я та освіти» - саме недосконалість в розподілі фінансової та адміністративної відповідальності між рівнями влади пояснює неефективність в наданні основних соціальних послуг в країні.

Більшість проектів ФІСКО Інформ в 2006-2009 роках так чи інакше стикались з проблемами міжбюджетних фінансів України, підкреслюючи центральне значення цієї теми для великої кількості інших, на перший погляд недотичних сфер державного управління, таких як оподаткування, соціальна політика, регіональний розвиток, культурна і мовна політика, проблеми територіальної цілісності, євроінтеграції і міжнародних відносин в цілому.

Влітку 2008 року ми відгукнулись на пропозицію описати деякі загальні спостереження на основі цього досвіду в публіцистичній статті. Формально вона присвячена аналізу невпинного потоку пропозицій щодо змін діючого Бюджетного кодексу. Однак головною ідеєю цього тексту була спроба привернути увагу до загальної проблеми побудови економічних стосунків в пост-радянській системі публічного управління – яка полягає, як нам видається, в основоположній схильності до ренто-орієнтування і є основною перешкодою до будь-якого якісного покращення у міжбюджетних фінансах України.

Оскільки цю статтю досі не було опубліковано в ЗМІ, і оскільки вона досі здається нам актуальною, ми вирішили зупинитись на публікації її в електронному вигляді на нашому веб-сайті і запропонувати її до критичного обговорення нашим безпосереднім партнерам і читачам.

Автори: Катерина Майнзюк, Юрій Джигир

 

 

Документи по темі