Розробка підходів Ініціативи Місцевого Самоврядування (LGI) Інституту Відкритого Суспільства (OSI) до підтримки децентралізації в Україні (2008)

Ініціатива місцевого самоврядування Інституту відкритого суспільства (LGI/OSI) має намір розширити свою підтримку Уряду України щодо реалізації його реформ, спрямованих на адміністративну, політичну та фіскальну децентралізацію. Для надання LGI допомоги у започаткуванні цього проекту було залучено колектив консалтингової компанії Фіско Інформ, завдання якого полягало в організації попереднього польового дослідження для визначення головних викликів і пріоритетів, що стоять перед реформами децентралізації, можливих сценаріїв участі та відповідних ризиків.

З огляду на інституційну та політичну складність, пов’язану з реформами децентралізації в Україні, у цьому звіті подаються узагальнені спостереження, отримані під час консультацій з представниками відповідних урядових і неурядових організацій, проведених експертами Фіско без зазначення імен і посад. Відповідальними за зміст і рекомендації звіту є його автори – Катерина Майнзюк і Юрій Джигир.

 

 

Документи по темі