Результати виконання консолідованого бюджету України за січень - травень 2011 р. (2011)

Основні акценти:

- Консолідований бюджет залишається значно збалансованішим, ніж у відповідному періоді 2010 року. Такого результату досягнуто здебільшого за рахунок фінансування стабільно зростаючих реальних видатків різким підвищенням зборів податку на прибуток підприємств, а також коштами різкого стрибку у надходженнях ПДВ у лютому, величина якого і досі значно впливає на кумулятивні бюджетні показники.

- Надходження всіх інших податків – за винятком Ввізного Мита – є вищими від попереднього року (з урахуванням інфляції), але нижчими за розрахунковий прогноз на період.

- Реальні консолідовані видатки протягом січня-травня 2011 постійно зростали. Зокрема, стійко зростають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (з яких 64% припадає на трансферт в пенсійний фонд), хоча це зростання не відразу помітне в порівнянні з попереднім роком, коли в травні було зафіксовано різке збільшення пенсійних витрат.

- Всі видаткові функції зі значною часткою зарплатних витрат (освіта, охорона здоров’я, але також оборона, громадський порядок, безпека та судова влада) фінансуються згідно з традиційним сезонним графіком, з деяким зростанням в реальному вимірі.

- Видаткові програми із значною часткою капітальних витрат (житлово-комунальне господарство, захист довкілля, економічна діяльність) дещо зросли в порівнянні з попереднім роком, коли їх фінансування значно скоротилось, але досі фінансуються найповільніше в порівнянні з іншими функціями і в деякі місяці протягом січня-травня залишались нижчими від рівня 2009 року (з урахуванням інфляції).

 

 

Документи по темі