Управління державними фінансами з точки зору захисту прав дитини: спостереження щодо ситуації станом на кінець серпня 2010 р. (2010)

Основні акценти:
- Порівняння фактичних доходів за січень-липень 2010 з розрахованим нами прогнозом на період, який свідчить про значне недовиконання більшості податків. Єдиний податок що виконується понад прогноз – Податок на прибуток підприємств – має нестандартний помісячний розподіл надходжень, що створює підозри про використання адміністративних важелів для стягування доходів в ці періоди. Загальне виконання консолідованих доходів на рівні з планом на період пояснюється значним перевиконанням неподаткових доходів.
- Порівняння фактичних видатків за січень-липень 2010 з аналогічним періодом попереднього року з урахуванням інфляції, який свідчить що реальні видатки продовжують зростати за рахунок збільшення соціальних статей, в той час як інвестиційно-ємні програми залишаються набагато меншими, ніж у 2009 р.
- Детальний аналіз програми реформ у підписаному урядом Меморандумі Економічної і Фінансової Політики з МВФ та поточних успіхів у її виконанні. Основні принципи змін у фіскальній політиці, узгоджені в меморандумі, поки що не реалізувались у дії. В податковій політиці, зобов’язання розширити податкову базу для зниження загального податкового тиску на бізнес при дотриманні зваженого дефіциту наразі не узгоджується з адміністративними заходами для збору додаткових доходів. В видатковій політиці, зобов’язання негайних реформ для послаблення регуляторної негнучкості та перерозподілі видатків на користь інвестиційних програм для розвитку економіки суперечить сьогоднішньому недофінансуванню капітальних програм та відсутності прогресу в секторних реформах.
- Аналіз публічної комунікації та дискусії щодо угоди з МВФ, який свідчить, що вплив на громадську думку щодо реформ був сконцентрований на вузькому і непереконливому наборі аргументів, і потребує більш стратегічного і ефективного підходу.

 

 

Документи по темі