Вимірювання і моніторинг управління системами дитячого захисту: проект регіональних індикаторів для Східної Азії і Океанії (2012)

У 2010 році, регіональне представництво ЮНІСЕФ у Східній Азії і Океанії розпочало ініціативу з розробки Індикаторів для оцінки та моніторингу систем дитячого захисту у цьому регіоні. Першим результатом цієї ініціативи став цей звіт, що описує розроблені індикатори, а також можливості і застереження щодо їх застосування.

Основна мета пропованих Індикаторів управління системами дитячого захисту (ІУ СДЗ) – надати урядовим та неурядовим партнерам в цих країнах практичний інструмент для оцінки ситуації в сфері дитячого захисту на національному рівні, моніторингу змін, порівняння прогресу з іншими країнами в регіоні, дослідження сильних і слабких сторін цих систем та їх покращення.

Пропонований інструмент містить 37 індикаторів в семи основних вимірах: (1) Законодавче регулювання, (2) Упраління публічними фінансами, (3) Управління людськими ресурсами, (4) Управління інформацією, (5) Покриття коваріантних ризиків, (6) Упраління якістю, (7) Суспільні цінності та ставлення до проблем жорсткого поводження, насильства над дітьми та їх експлуатації.

Розроблений набір індикаторів виходить із системного бачення дитячого захисту, орієнтуючись на горизонтальні, міжсекторні теми державного управління, радше ніж на окремі проблеми захисту дітей. Враховуючи такий підхід, особливістю цих індикаторів є те, що вони одночасно охоплюють кілька сфер публічного адміністрування (наприклад, бюджетна політика, організація стосунків між рівнями влади при децентралізованому наданні соціальних послуг, статистичний облік тощо), але в той же час аналізують ці категорії з точки зору захисту дитини.

Крім опису запропонованих індикаторів, документ містить огляд низки методологічних питань, наприклад нюансів застосування індикаторів в багаторівневих і децентралізованих системах державного управління, звязку між проблемами прав дитини, захисту дитини і добробуту дитини, а також можливостей застосування стандартизованих індикаторів для країн із значно відмінними і швидко змінними соціальними, економічними та культуральними контекстами.

У 2013 році це дослідження було відібране до топ-десятки наукових робіт щорічної демонстраційно-виставкової публікації центру ЮНІСЕФ Інносенті “Науковий пошук заради дітей: від даних до дій”.

 

 

Документи по темі