За межами традиційного погляду на відшкодування ПДВ: деякі структурні аспекти реформування системи (2005)

Традиційна риторика щодо проблеми невідшкодованого ПДВ виходить із тези про беззаперечність права на відшкодування податку експортерам, які чесно сплатили вхідний податок на додану вартість. Ця стаття піднімає про вокативне питання про те, наскільки беззаперечним є це право в реальності.

Шляхом детального схематичного аналізу функціонування ПДВ, а також злочинних маніпуляцій з доданою вартістю, стаття демонструє принципово інше визначення того, яким чином і на чию користь працюють потоки фінансування у викривленій системі ПДВ. Множина експортерів, які чесно сплатили вихідний ПДВ, повинна розглядатися з урахуванням всього ланцюжка цього виробництва, в якому, за наявності викривленої системи адміністрування, не можна виключити існування фірм-одноденок. Це означає, що задоволення заявок на відшкодування для певної частини доброчесних експортерів з економічної точки зору означатиме непряме субсидіювання.

Головний висновок цієї розширеної моделі полягає в тому, що використання коштів частини законослухняних експортерів для крос-субсидіювання інших, законних і незаконних, видів бізнесу не зможе бути припиненим без повного і остаточного руйнування базових схем зловживання системою ПДВ. Часткові заходи, спрямовані на задоволення прав експортерів, призводять лише до поглиблення цієї проблеми.

Іншим висновком є ймовірність масштабних структурних змін, яких варто очікувати після того, як викривлення в адмініструванні ПДВ будуть ліквідовані. Крім винищення злочинного бізнесу з використанням фіктивних підприємств, ера функціонального ПДВ означатиме припинення непрямих субсидій для певних легітимних експортних галузей і відтворення нормальних умов роботи для інших.

Стаття аналізує спільність проблемних аспектів ПДВ для всіх країн, в тому числі для країн з високим рівнем економічного розвитку та фінансової прозорості, та вказує на можливості врахування досвіду Західної Європи у вирішенні цих проблем.

Автори статті: Юрій Джигир, Катерина Майнзюк

 

 

Документи по темі