Стан та напрями оптимізації оподаткування фінансових установ та послуг в Україні (аналітичний звіт) (2005)

Дотримання загальних принципів ефективного оподаткування у галузі фінансових послуг є задачею, важливість якої постійно зростає. Найретельнішої уваги при розробці податкового законодавства в сфері фінансових послуг потребує збереження принципу економічної нейтральності. Специфіка полягає в тому що, на відміну від інших секторів економіки, основні види фінансових послуг історично розвивались відокремлено один від одного - як правило, під наглядом різних регулюючих органів та з застосуванням відмінних систем бухгалтерського обліку. Однак цей розділ між видами фінансових послуг стрімко зникає протягом останніх років.

Інша специфіка оподаткування фінансового сектору пов’язана з його технічними особливостями, які не дозволяють застосовувати для фінансових посередників звичні підходи прямого оподаткування корпоративного прибутку. Технічні особливості полягають у відмінних системах обліку фінансового посередництва, які повинні відбиватися не лише у правилах бухгалтерського обліку, але і у розрахунку податкових зобов’язань. Наприклад, на відміну від звичайної підприємницької діяльності, для якої видатками можуть вважатись лише фактичні видаткові зобов’язання кожного звітного періоду, страховим компаніям може дозволятись списувати з прибутку ті видатки, зобов’язання за якими ще не виникли фактично, але виникли умовно, враховуючі майбутні ризики за страховими угодами.

Аналіз чинного законодавства України в частині оподаткування ринку небанківських фінансових послуг дозволяє виділити низку норм, що потребують коригування, доповнення або гармонізації з рештою законодавчого поля. В матеріалі наведено пропозиції, розроблені з метою усунути наявні протиріччя та недоліки. Детальне пояснення та додаткова інформація щодо цих пропозицій міститься в основній частині матеріалів та у додатках.

Автор: Джигир Юрій

 

 

Документи по темі