Децентралізація повноважень щодо регулювання у сфері надання соціальних послуг: проблеми та механізми вирішення (2008)

Принцип делегованих видатків був запроваджений у 2001 р. після прийняття Бюджетного кодексу, і був пов’язаний із намаганням встановити нову парадигму в українській системі міжбюджетних фінансових стосунків. Всі видаткові функції були умовно поділені на три групи, що за своєю суттю могли бути визначені як «центральні», «делеговані», та «власні» місцеві видатки, залежно від того, який рівень влади повинен був відповідати за їх фінансування та виконання.

Жодна з цих концепцій не була закріплена у кодексі безпосередньо, оскільки визначення повноважень різних рівнів влади було визнано занадто принциповим питанням, що потребувало ширшого консенсусу. Однак хоча на сьогодні терміни «делегованих» та «власних» видатків не вживаються в жодному законодавчому акті, їхня ідея була втілена шляхом запровадження відповідної системи розподілу міжбюджетних трансфертів. Бюджетний кодекс чітко визначив перелік видатків, що можуть фінансуватись кожним рівнем влади, а також принципи розподілу доходів, які повинні були забезпечувати фінансування цих видатків. Новий розподіл доходів припускав, що трансферти вирівнювання з державного бюджету стали визначатись з урахуванням відносних потреб на фінансування делегованих функцій, в той час як фінансування власних видатків при розрахунку трансфертів не враховувалось. Таким чином, офіційні «назви» трьох перелічених категорій видатків – «видатки, що здійснюються з державного бюджету», «видатки, що здійснюються з місцевих бюджетів та враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів» і «видатки, що здійснюються з місцевих бюджетів та не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів» по суті стали синонімами «центральних», «делегованих» та «власних» видатків.

Визначення делегованих повноважень лише у «бюджетній системі координат», без повноцінного юридичного запровадження цієї концепції, було вимушеним і дуже важливим кроком. Навіть попри його відносну обмеженість, він дозволив значно прояснити стосунки між рівнями влади в країні, а також відкрити системну і термінологічно витриману дискусію в відповідних професійних колах щодо подальшої роботи над розподілом повноважень. Однак з цієї та інших причин на сьогоднішній день залишається фактом, що реального запровадження концепції делегованих повноважень в Україні досі не відбулося.

Автори: Катерина Майнзюк, Денис Ковриженко, Юрій Джигир

 

 

Документи по темі