Трансферти вирівнювання та надання соціальних послуг: програма змін (2006)

У багатьох країнах-членах ЄС та країнах, які щойно приєдналися до Європейського Союзу, соціальні послуги фінансуються переважно за рахунок трансфертів від центрального уряду. За останні 20 років відбувся поступовий перехід від фрагментарних цільових субвенцій під конкретні потреби до систем безумовних (не цільових) трансфертів загального призначення. Філософія фіскального вирівнювання, яка лягла в основу Бюджетного Кодексу, відображена в формульному підході до обчислення трансфертів вирівнювання. Критерії, які застосовуються у формулі для обчислення обсягу дотацій вирівнювання (в яку закладено і соціальні послуги), враховують очікуваний відносний попит різних груп населення на окремі види послуг (освіту, медицину, соціальні послуги). Таким чином, система трансфертів вирівнювання покликана забезпечити горизонтальну рівність між громадами в наданні базових публічних послуг, або, іншими словами, вирівняти спроможність різних громад надавати основні публічні послуги.

Автори: Лорі Джошуа, Юрій Джигир

 

 

Документи по темі