Скільки коштує гривня взаємозаліків? (1999)

До 1994 р. сплата податкiв у формi товарiв i послуг не була поширена. Починаючи з кiнця 1994 р. – початку 1995 р. почали застосовуватися взаємозалiки, оскiльки уряд припинив друкувати грошi для покриття дефiциту бюджету, i мiсцевi органи влади почали шукати нових шляхiв для конвертування дедалi зростаючої податкової заборгованостi в платежi в натуральнiй формi. Варто знайти вiдповiдь на запитання, чи еквiвалентна гривня взаємозалiкiв гривнi, що збирається в готiвковiй формi.

Автор: Вейн Серск

 

 

Документи по темі