Центральні податки, які було «закріплено» за місцевими бюджетами в 2013 р. (грн. на душу населення)

«Доходи місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні трансфертів» - це податки, ставки яких визначаються центральним урядом, але надходження яких залишаються в місцевих бюджетах. Чим менше таких доходів збирає громада, тим більший трансферт вирівнювання вона отримує з центрального (державного) бюджету. В той же час, на обсяг трансферту також впливають відносні видаткові потреби кожного району, міста та області (чим більші ці відносні потреби, тим більший обсяг трансферту).

Згідно з Бюджетним кодексом, до «закріплених» доходів належить, передусім, податок з доходів фізичних осіб, а також низка зборів за видачу ліцензій на певні види підприємницької діяльності. В той же час, з цього правила є два головних винятки – м. Київ та АРК. За містом Київ залишається лише 50% податку на доходи фізичних осіб (решта передається в державний бюджет). За автономною республікою Крим, навпаки, додатково закріплюється 100% акцизного внутрішнього податку, сплаченого зареєстрованими в Криму платниками.

За 2013 рік, найбільше закріплених доходів на душу населення було зібрано в м. Київ, Донецькій, Дніпропетровській областях та в АРК. Найменше закріплених доходів було зібрано у Чернівецькій, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській та Волинській областях.