Визначення ставок і категорій (шкали) прибуткового податку з громадян в Україні (2002)

Міністерство фінансів України зараз активно здійснює реформу прибуткового податку з громадян. Очікується внесення змін, що торкнуться визначення платників цього податку, оподатковуваного доходу, дозволених видатків та пільг, що надаються окремим категоріям платників. Вплив процесу реформи на доходну частину бюджету має дуже важливе значення. Тому слід приділити значну увагу фундаментальному питанню про вибір відповідних ставок та шкали оподаткування, оскільки саме ці моменти визначатимуть, який обсяг доходів має бути одержано від тієї чи іншої визначеної бази оподаткування.

На жаль, достатніх даних для того, щоб адекватно визначити вплив змін у ставках податку і шкалі оподаткування традиційним шляхом, нема. Через це необхідно розробити методологію моделювання, яка дозволила б Міністерству фінансів адекватно й швидко оцінити вплив цих законодавчих змін на доходну частину бюджету та розподіл бази оподаткування. У цій статті дається начерк методології, що пропонується для вирішення цієї проблеми на основі аналізу наявної інформації (даних про податкові надходження, чисельність оподатковуваного населення тощо). Крім того, наведено відомості про результати застосування пропонованої методології до низки законодавчих пропозицій, які зараз обговорюються.

Автори: Наталія Лещенко, Джон Тісен

 

 

Документи по темі