Аналіз соціального обслуговування в установах інтернатного типу в Україні, прогноз чисельності й складу контингенту таких установ до 2050 р., прогнози фінансових наслідків його динаміки до 2015 р. (2007)

Україна переживає кардинальні демографічні та соціальні зміни, що мають істотні наслідки для реформи соціальних послуг, реалізації нового законодавства у цій сфері та способу організації й надання послуг таким соціальним групам, як діти та сім’ї, особи з фізичною й розумовою інвалідністю, літні особи. Вже зараз ті зміни вимагають пильної уваги та оперативної реакції створювачів українського державного соціального курсу. Зважаючи на ці проблеми та все нагальнішу потребу в адекватних заходах, проведено комплексний аналіз складу населення, даних соціальної статистики і тенденцій фінансування соціальних послуг в Україні.

Аналіз підготовлено з метою сприяння розробці концепції реформи соціальних послуг та сприяння реалізації Закону України "Про соціальні послуги". Робота покликана слугувати довідковим джерелом учасникам процесу планування й розробки державної соціальної політики в Україні і відправною точкою в дискусії відповідного кола питань. Виконавцем дослідження й автором підсумкової статті є дослідний колектив під керівництвом Лорі Джошуа. Роботу проведено в межах виконання проекту DFID "Сприяння реформі соціальних послуг в Україні". У підготовці дослідження взяли участь фахівці різного профілю: Е.М. Лібанова, Н.С. Власенко, М.В. Голубчиков, Л.М. Стельмах, І.В. Калачова, І.І. Самченко, В.О. Павлюченко, О.В. Макарова, Г.В. Герсименко, Л.М. Черенко, О.В. Позняк, П.Е. Шевчук, С.В. Ничипоренко, С.А. Понякіна, Л.О. Григор’єва, Е.В. Кожемякіна, яким виконавець висловлює вдячність за індивідуальний та колективний внесок, консультації та допомогу.

 

 

Документи по темі