Демографія, соціальна статистика, тенденції фінансування: Передумови майбутніх соціальних потреб і попиту на соціальні послуги (Схема аналізу) (2007)

Демографічні зміни в Україні, як і в Європі, матимуть відчутний вплив на надання соціальних послуг в майбутньому. Уряду потрібні нові аналітичні технології для врахування фінансового впливу цих змін: детальніші демографічні рахунки, потужніші методи прогнозування трендів, та перехід від роботи з «жорсткими даними» до сценарного аналізу.

Цей матеріал описує пілотну методологію для запровадження деяких із цих технологій в Україні. Він підсумовує детальніший аналіз, здійснений під керівництвом п. Ларі Джошуа в ході проекту DFID «Сприяння реформі соціальних послуг в Україні». Описана в методології статистична модель дозволяє визначати і аналізувати довготерміновий вплив демографічних процесів на низку бюджетних показників. Наприклад, вона дозволяє побачити, що подальше домінування резидентних установ для людей похилого віку та інвалідів є бюджетно неспроможним. Вона також показує, чому розробка нових статистичних систем ускладнюється через фрагментованість адміністративних повноважень в соціальній політиці, що відбивається в низкій якості збору, аналізу та обміну даними між задіяними в ній відомствами.

 

 

Документи по темі