Причини і ризики невизначеності міжбюджетних відносин в Україні (2008)

В центрі сучасних теорій міжбюджетних фінансів є визнання факту, що більшість країн світу наразі переживають стрімкі зміни в вертикальному розподілі урядової влади. Майже всі країни одночасно стикаються з внутрішнім тиском до децентралізації (часто – дезинтеграції) та з зовнішнім тиском до інтеграції у наднаціональні структури. Тому ці теорії зосереджені на вивченні того, які економічні фактори впливають на динаміку, розвиток та перспективи стабільності багаторівневих урядових систем. В зв’язку з цим, сучасні дослідження проблем міжбюджетних відносин використовують підходи «політичної економії інституцій» та «теорії публічного вибору». Ці дисципліни є поєднанням політології та економіки, радше ніж чистою економічною теорією.

В цьому документі представлено спробу проаналізувати досвід міжбюджетних реформ в Україні з точки зору сучасної теорії публічного вибору та політичної економії, а також задіяти методи цих дисциплін для встановлення фундаментальних перешкод на шляху цих реформ протягом останніх років.

Автор: Катерина Майнзюк

 

 

Документи по темі