Належне врядування і цілісність в процесі передачі соціальних послуг і здійснення реформи: Робочий інструмент для самооцінки (2007)

Загальновизнаним в міжнародній практиці є той факт, що країни просуваються вперед і покращують життя своїх громадян шляхом низки складних процесів, які пов’язані із втіленням реформ задля виправдовування постійних інтервенцій та витрат з боку держави. Один з цих процесів має назву “врядування”.

Реформи і покращення життя не можуть здійснюватись без участі дієвої системи державного управління на всіх рівнях, яке здатне забезпечувати надання якісних послуг своїм громадянам. Для держави це означає, що вона: реагує на потреби людей; та підлягає звітності відносно послуг, що вона надає. Тому ми вважаємо, що належне врядування повинно становити серцевину реформи сфери соціальних послуг в Україні, якщо ми хочемо щоб ця реформа була дієвою та ефективною.

Серію семінарів проекту FRSSU з питань врядування і реформи сфери соціальних послуг проводили й виступали фасілітаторами Роман Шейко та Боб Мілн. Цей документ складений Романом Шейко, за участю Боба Мілна, Групи з Розвитку Політики та діалогу (ГРПД) проекту FRSSU та команди проекту FRSSU.

 

 

Документи по темі