Динамiка боргу i “стабiльнiсть” фiскальної полiтики України (1999)

В статтi розроблено спрощену модель динамiки дефiциту та державного боргу й розглянуто прикладення цiєї моделi в контекстi фiскальної стабiльностi. Після короткого екскурсу в історію дефіциту боргу України від незалежності до 1999 року, оцiнюється стабiльнiсть фiскальної полiтики України й визначається межа, до якої обслуговування існуючого боргу справляє “ефект витiснення” на суспiльно продуктивнi видатки.

Автор: Вейн Серск

 

 

Документи по темі