Міжнародне дослідження систем надання послуг довготермінового догляду (зокрема, догляду за людьми похилого віку) в країнах Європи [Гру 2009 - Бер 2011]

LGI / OSI

Мета проекту

Створити практичну аналітичну базу для прийняття решень в сфері управління та фінансування послуг довготермінового догляду на основі вивчення відповідних моделей і досвіду в країнах Європи з особливою увагою до таких аспектів цієї проблеми:

Відмінності між інституційними контекстами серед Європейських країн і вплив цих контекстів на надання послуг довготермінового догляду (зокрема, догляду за людьми похилого віку);
Розподіл повноважень і відповідальності в ціей сфері між центральним урядом і місцевим самоврядуванням, а також між урядовими структурами, надавачами страхових послуг, та іншими учасниками;
Можливості для задіяння до надання послуг неурядових і неприбуткових організацій, а також сімей, як на добровільній, так і на контрактній основі, а також те, як така участь неурядових надавачів послуг впливає на їх доступність і якість;
Питання того, як управління і фінансування в системі довготермінового догляду впливає на дотримання основних прав людини щодо доступу до соціального захисту.

Обсяг робіт

ФІСКО брало участь у цьому міжнародному дослідженні у ролі національного спостерігача з боку України. Наша команда відповідала за збір необхідних даних, аналіз політичних рішень, що приймались у цій сфері протягом останніх років, в тому числі під час і у зв'язку з глобальною економічною кризою. Ми також брали участь у міжнародному представленні і обговоренні результатів дослідження, а також у розробці рекомендацій фінального звіту для всіх країн-учасниць дослідження.

Деякі продукти проекту