Розробка Концепції реформування системи фінансування соціальних послуг в Україні [Чер 2012 - Гру 2012]

ЮНІСЕФ Україна

Мета проекту

Ціллю цього завдання є створення доказової Концепції фінансової реформи соціальних послуг в Україні, з особливим фокусом на практичні рекомендації щодо соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, які потім будуть представлені та обговорені з ключовими партнерами.

Обсяг робіт

Прийнята в серпні 2012 р. Урядова Стратегія реформування системи надання соціальних послуг рамково передбачила низку інноваційних рішень в системі управління та фінансування соціальних послуг, зокрема - переорієнтацію надання послуг з принципу утримання наявної інфраструктури на принципи конкурентного і рівноправного ринку для широкого спектру потенційних надавачів і запровадження інтегрованої моделі замовлення послуг. Перехід на надання соціальних послуг на засадах бюджетного замовлення потребуватиме низки змін у бюджетному законодавстві і модифікації підходів в плануванні відповідних фінансових потоків. Наша команда працює у тісному партнерстві з Міністерством фінансів та Міністерством соціальної політики над розробкою концепції, детального плану заходів, і відповідних розрахунків для їх реалізацією.
Ця робота включає:


- Аналіз законодавчої бази для визначення нормативних перешкод та обмежень;
- Аналіз загальногалузевих бюджетних асигнувань в секторі соціальних послуг;
- Проведення розрахунків для аналізу можливості реформування системи розподілу міжбюджетних трансфертів в частині соціального захисту з орієнтації на інфраструктурні змінні на використання об’єктивних показників відносної потреби в соціальних послугах (для цього планується статистичний аналіз просторового розподілу соціальних ризиків і категорій вразливості в розрізі місцевих бюджетів та визначення демографічних проксі-замінних, що корелюють з цим розподілом, і можуть бути використані у формулі), і
- Моделювання фінансових наслідків можливих змін в розрізі окремих місцевих бюджетів, а також розробка сценаріїв для перехідного періоду.


Крім того, розроблену концепцію з рекомендаціями буде протестувано на практиці, щоб забезпечити належні відгуки (відповіді) щодо запропонованих політичних змін.

Деякі продукти проекту