Як вона працює? Новий підхід до аналізу і оцінки процесів управління в системі охорони здоров’я в Україні (2013)

Цей звіт містить результати дослідження, проведеного Світовим Банком з метою оцінити стан управління системою охорони здоров’я в Україні за допомогою нового, спеціально розробленого набору кількісних індикаторів. Індикатори дозволяють представити ситуацію в системі надання послуг у вигляді діагностичного зрізу для чотирьох ключових вимірів управління: (1) управління людськими ресурсами, (2) планування, бюджетування та управління фінансовими ресурсами, (3) управління інформаційними ресурсами, а також (4) системи закупівель. Оцінку зроблено на основі аналізу регуляторних документів, а також опитування у вигляді глибинних інтерв’ю на рівні медичних закладів та місцевих державних адміністрацій.

 

 

Документи по темі