Коментарі щодо потенційного впливу проекту ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» на перспективи запровадження механізму соціального замовлення (2008)

Більшість пропонованих змін не мають прямого впливу на перспективи запровадження соціального замовлення. Деякі із пропозицій сприяють загальній ефективності управління публічними фінансами, і таким чином можуть справити непрямий позитивний вплив для розвитку соціального замовлення (наприклад, уточнення процедур програмно-цільового бюджетування, середньострокового бюджетного планування тощо).

В той же час, законопроект відчутно змінює діючу систему міжбюджетних відносин, закріплюючи тенденцію останніх років до зниження автономії місцевого самоврядування. Пропонована зміна також знижує прозорість регулювання міжбюджетних стосунків і відкриває можливості для ручного управління в цій сфері. Цей намір прямо суперечить ідеї запровадження соціального замовлення, яке залежить від наявності у місцевих органів влади регуляторної та фінансової можливості запроваджувати місцеву політику надання соціальних послуг.

 

 

Документи по темі