Дослідженя підходів в управлінні сектором Охорони здоров'я в Україні [Січ 2012 - Лют 2013]

Світовий Банк Україна

Мета проекту

Метою цього дослідження є збільшення ефективності залучення Світового Банку до реформ в системі Охорони здоров'я в Україні шляхом аналізу основних управлінських перешкод в цій сфер і кращого розуміння їх контексту. Для цього, дослідження ставить перед собою три основних задачі: (а) оцінку основних параметрів управління в системі Охорони здоров'я в Україні (зокрема, систем управління кадрами, планування, бюджетування, моніторинку та оцінки), (б) розробку методології оцінки сильних та слабких сторін вищезгаданих систем за допомогою спеціально розроблених індикаторів, та (в) збір даних щодо елементів управління в Охороні здоров"я в Україні шляхом аналізу законодавства та опитування учасників цієї системи та осіб, залучених до її реформування.

Обсяг робіт

ФІСКО працює над цим дослідженням в партнерстві з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Експерти ФІСКО беруть участь в розробці інструментарію для опитування і збору даних, в консультаціях для розробки стандартизованих індикаторів, відповідають за аналіз існуючої регуляторної бази в цій сфері, а також будуть брати активну участь в аналізі зібраної статистики та розробці фінальних рекомендацій дослідження.

Деякі продукти проекту